Om Luft i Väst

Gruppbild med medlemmar av Luft i Västs styrelse
Logotyp för Luft i Väst

Luftvårdsförbundet för västra Sverige, Luft i Väst, är ett av två luftvårdsförbund i Västra Götaland och har sitt säte i Vänersborg. Förbundet har 60 medlemsorganisationer varav 38 kommuner, 20 företag, en myndighet och en region.

Vår huvuduppgift är att inom medlemsområdet mäta, beräkna, sammanställa och rapportera utomhusluftens kvalitet i enlighet med gällande lagstiftning och miljökvalitetsnormer.

Luften i din kommun

Om din kommun är medlem hos oss kan du här hitta en rapport med en sammanställning av kommunens luftkvalitet.

Blå himmel med vita moln

Nyheter

Här kan du ta del av våra senaste nyheter och artiklar.

Luft i Västs Årsmöte 2024

Luft i Väst höll sitt årsmöte den 25 maj 2024 på Kommunhuset i Vänersborg. Mötet innehöll flera intressanta presentationer och uppdateringar. Karin Söderlund från IVL Svenska Miljöinstitutet presenterade resultat från luftkvalitetsmätningar utförda 2023 och pågående...

Hemsida lanserad

Nu är vår nya hemsida lanserad. Välkommen att läsa mer om oss och vår verksamhet!

Luft i Väst tecknat avtal med IVL Miljöinstitut

Styrelsen för Luft i Väst har tecknat samverkansavtal med IVL Miljöinstitut för verksamhetsåret 2024. IVL kommer vara sakkuniga mot våra medlemmar i luftvårdsfrågor och även sammanställa objektiva skattningar för respektive medlemskommun samt följa, genomföra och...