Medlemskap

Bli medlem i förbundet

Grönområde med en bro och ett bostadsområde i bakgrunden

Varför bli medlem?

Medlemmar kan vara kommuner, företag, myndigheter, regioner och övriga intresserade.

Luft i Väst fungerar som ett samverkansområde och hjälper medlemskommunerna med deras lagstadgade skyldighet att övervaka luftkvaliteten. Ett medlemskap kan minska omfattningen på den kontroll av luftkvaliteten som behöver göras inom kommunen (färre mätstationer). Ett medlemskap innebär även tillgång till spridningsberäkningsprogrammet SIMAIR.

  • Förbundet planerar, samordnar och genomför de mätningar som enligt lagstiftning behöver göras.
  • Förbundet ser till att resultat av mätningar, objektiva skattningar och eventuella modellberäkningar rapporteras in till datavärd.
  • Ett medlemskap kan underlätta arbetet för verksamheter att leva upp till kraven i egenkontrollförordningen, ge tyngd åt verksamhetens miljöprofilering och bidra med underlag till verksamhetens miljörapportering.

Hör gärna av dig vid eventuella frågor.

Våra medlemmar

Kommuner

Företag

Myndigheter

Regioner