Om Luft i Väst

Luft i Väst, Luftvårdsförbundet för Västra Sverige (fd Älvsborgs Luftvårdsförbund) bildades av kommuner och företag i fd Älvsborgs län.

Numera omfattar verksamheten hela Västra Götaland län.

Vi sköter kontrollen av miljökvalitetsnormerna för utomhusluft samt rapporteringen till datavärden.

Vi tillhandahåller spridningsberäkningsprogram som utnyttjas av medlemsföretag, kommunernas miljöansvariga och räddningstjänster.