Luft i Västs Årsmöte 2024

Luft i Väst höll sitt årsmöte den 25 maj 2024 på Kommunhuset i Vänersborg. Mötet innehöll flera intressanta presentationer och uppdateringar. Karin Söderlund från IVL Svenska Miljöinstitutet presenterade resultat från luftkvalitetsmätningar utförda 2023 och pågående...