Luft i Västs Årsmöte 2024

maj 24, 2024Nyheter

Luft i Väst höll sitt årsmöte den 25 maj 2024 på Kommunhuset i Vänersborg. Mötet innehöll flera intressanta presentationer och uppdateringar.

Karin Söderlund från IVL Svenska Miljöinstitutet presenterade resultat från luftkvalitetsmätningar utförda 2023 och pågående mätningar för 2024. IVL bidrar med viktiga insikter och lösningar för att förbättra luftkvaliteten i Sverige.

Emelie Graham från Stockholms Universitet, projektledare vid Institutionen för miljövetenskap (ACES), diskuterade den senaste mättekniken och dess utmaningar, vilket underströk behovet av innovation inom miljöövervakning.

Henrik Läckberg från HeL Kommunikation i Väst introducerade Luft i Västs uppdaterade grafiska profil och nya hemsida. Den nya designen syftar till att förbättra användarupplevelsen och öka tillgängligheten för medlemmar och allmänhet.

Vid mötet gjordes även omval på de flesta positioner, men detaljerna om detta kommer i en separat nyhet.