Luft i Väst tecknat avtal med IVL Miljöinstitut

jan 1, 2024Nyheter

Styrelsen för Luft i Väst har tecknat samverkansavtal med IVL Miljöinstitut för verksamhetsåret 2024. IVL kommer vara sakkuniga mot våra medlemmar i luftvårdsfrågor och även sammanställa objektiva skattningar för respektive medlemskommun samt följa, genomföra och uppdatera program för samordnad kontroll och kontrollstrategi 2023-2027 för Luftvårdsförbundet Västra Sverige, Luft i Väst.

Kontaktperson är:
Malin Fredricsson, IVL Miljöinstitut
Tel: 010-788 69 14