Luft i Väst - vår verksamhet i 4 punkter

  • Vi är en arena för samråd och samarbete i luft­vårdsfrågor
  • Vi skapar en kontaktyta mellan kommuner och företag
  • Vi deltar i forskning och utveckling
  • Vi genomför luftföroreningsmätningar, emissionskarteringar samt spridningsberäkningar.

 

 

Årsberättelse för 2018 års verksamhet