Medlemmar:

Västra Götalandsregionen

38 kommuner i Västra Götaland

30-35 företag i Västra Götaland


 

Styrelse:

7-9 ledamöter representerande kommunerna och företagen

 


 

Arbetsgrupp:

Ordförande

Vice ordförande

Kommunernas kontaktpersoner (3 st)

Verkställande tjänsteman

Förbundets sakkunniga