Lista över vad vi önskar på hemsidan

Vad

Vad händer nu

Uppdatera oftare

En grundlig genomgång av alla sidor har skett och uppdatering görs så fort nya mätresultat är färdiga och kvalitetsgranskade.

Lokala spridningsberäkningar

Spridningsberäkningar har gjorts för alla kommuner där vi har aktuella trafikdata på vägtrafiken. Spridningsberäkningarna läggs på respektive kommuns informationsblad.