Spridningsberäkningar med nya trafiksiffror

2019-02-11

Det är nu sex år sedan vi uppdaterade trafikmängderna på de kommunala gatorna. Vi har inlett arbetet med detta och är hittills klara med Ulricehamn, Strömstad och Vänersborg. I dessa tre har trafiken genom centrum minskat ganska mycket. Det innebär att även kväveoxidhalterna har minskat. I Ulricehamn är detta extra påtagligt eftersom man för några år sedan byggde en ny förbifart där. De nya kartorna finns i PDF-dokumentet som hör till varje kommun. Klicka på kommunnamnet på förstasidan.


Se fler nyheter i vårt arkiv