Rapportering av luftkvalitetsdata för 2018

2019-03-08

Alla kommuner har uppmanats av Naturvårdsverket att rapportera luftkvalitetsdata för 2018. Som vanligt ombesörjer Luft i Väst rapporteringen åt sina medlemskommuner.


Se fler nyheter i vårt arkiv