Rapportering av luftkvalitetsdata

2018-03-16

Naturvårdsverket har skickat en påminnelse till alla kommuner om rapportering av mätdata från 2017. Luft i Väst sköter denna rapportering åt alla våra medlemskommuner.


Se fler nyheter i vårt arkiv