Behöver du mätdata?

2019-08-26

Behöver du mätdata som inte ligger i PDF-fil? Du hittar mätdata här https://www.luftivast.se/matningar för de senaste åren.

Årsvis finns mätdata också i mätrapporterna att läsa i PDF.

Under varje kommun finns mätdata samlat kommunvis.


Se fler nyheter i vårt arkiv