Mätningar

Här finns alla mätningar i som även finns i mätrapporten fast inte som PDF.

Borås