Kommunikationsplan

Naturvårdsverket:

 • Remisser
 • Föredragshållare på årsmötet

Myndigheten för Skydd och Beredskap:

 • Gemensamma träffar hos räddningstjänsterna
 • Uppföljning av gällande avtal

Länsstyrelsen för Västra Götaland:

 • Deltar i förbundets arbetsgrupp
 • Samråd om kontrollstrategin
 • Remisser

Medlemskommunernas miljöförvaltningar:

 • Rapporter
 • Hemsidan
 • Träff för mätansvariga
 • Träff med enskilda kommuner

Medlemskommunernas räddningstjänster:

 • Besök tillsammans med MSB
 • Enskilda träffar

Medlemskommunernas kommunstyrelser:

 • Rapporter
 • Hemsidan

Medlemsföretagen:

 • Rapporter
 • Hemsidan

Allmänheten:

 • Hemsidan

Grannförbunden:

 • Uppföljning av gjorda besök

Konsulter:

 • Kontakter i samband med uppdrag