Bensen

November 2003 - september 2004 har mätningar av bensen har utförts varannan vecka under perioden . Periodvärdet varierade mellan 3 ug/m3 (Borås) och 0,6 ug/m3 (Lysekil, Lahälla) och därmed överskreds sannolikt inte vare sig miljökvalitetsnormen (MKN) 5 ug/m3 eller övre utvärderingströskeln (ÖUT) 3.5 ug/m3 i någon kommun. Däremot överskred de flesta kommuner miljömålet 1 ug/m3.

2008 mättes bensen ovan tak i Borås. Årsmedelvärdet blev 3 mikrogram/m3.

2009 underskreds såväl MKN 5 ug/m3 som utvärderingströsklarna 3,5 ug/m3 och 2 ug/m3 vid mätningar i gaturum i Skövde, Strömstad och Uddevalla. Däremot tangerades miljömålet 1 ug/m3 i de tre städerna.

2010 och därefter:

Plats 2010 2011 2012 2013 2014
2016


Alingsås N Strömg 2,4 3,1 1,7 1,7 0,84
0,62
Alingsås Drottningg 1,9 1,4 1,3 1,4 0,76
0,61
Alingsås Kungsg 1,7 1,1 1,1 1,2 0,56
0,45
Alingsås V Ringgat 2,0 2,1 2,2 1,1
1,1
Alingsås Gärdesgat 0,58
Borås ovan tak 1,3 2,6 3,3 3,4

Borås Kungsg 55 0,9


0,82
Lysekil Lahälla 0,5

Mariestad Nygatan 0,8

Uddevalla Fjällv


0,9
Åmål 1,2
1,0
Vänersborg Edsg
1,0

I Alingsås mättes vecka 4-8 2010-2013 därefter årsmedelvärde. Övriga är årsmedelvärde.