Bensen

November 2003 - september 2004 har mätningar av bensen har utförts varannan vecka under perioden . Periodvärdet varierade mellan 3 ug/m3 (Borås) och 0,6 ug/m3 (Lysekil, Lahälla) och därmed överskreds sannolikt inte vare sig miljökvalitetsnormen (MKN) 5 ug/m3 eller övre utvärderingströskeln (ÖUT) 3.5 ug/m3 i någon kommun. Däremot överskred de flesta kommuner miljömålet 1 ug/m3.

2008 mättes bensen ovan tak i Borås. Årsmedelvärdet blev 3 mikrogram/m3.

2009 underskreds såväl MKN 5 ug/m3 som utvärderingströsklarna 3,5 ug/m3 och 2 ug/m3 vid mätningar i gaturum i Skövde, Strömstad och Uddevalla. Däremot tangerades miljömålet 1 ug/m3 i de tre städerna.

2010 och därefter:

Plats 2010 2011 2012 2013 2014


Alingsås N Strömg 2,4 3,1 1,7 1,7 0,84
Alingsås Drottningg 1,9 1,4 1,3 1,4 0,76
Alingsås Kungsg 1,7 1,1 1,1 1,2 0,56
Alingsås V Ringgat 2,0 2,1 2,2 1,1
Borås ovan tak 1,3 2,6 3,3 3,4

Borås Kungsg 55 0,9


Lysekil Lahälla 0,5

Mariestad Nygatan 0,8

Uddevalla Fjällv


0,9
Åmål 1,2
Vänersborg Edsg
1,0

I Alingsås mättes vecka 4-8 2010-2013 därefter årsmedelvärde. Övriga är årsmedelvärde.